Mange pensjonister er skikkelig lei (forbannet) av å være salderingspost for politikerne på stortinget. Vi er 1 million stemmeberettigede pensjonister i Norge, bruk den makten til å få til en endring ved valget.

Tiden der landets pensjonister skal være en salderingspost på statsbudsjettet må ta slutt. De fortjener en anstendig pensjon etter et langt liv!
FrP stemte som eneste parti imot pensjonsforliket i 2011 som gikk ut på å kutte betydelig i pensjonene som folk hadde opparbeidet seg gjennom et langt liv.
Heldigvis fikk FrP etter 10 år lang kamp presset gjennom en avskaffelse av underreguleringen pensjonistene ble utsatt for. Men fortsatt gjenstår mange kamper. Gifte og samboende pensjonister får et trekk på 10% av sin grunnpensjon pga at de er gift/samboende.

FrPs forslag om å avskaffe denne grovt urettferdige avkortningen nedstemt av de andre partiene. Det samme har vårt forslag om å øke minstepensjonen til over fattigdomsgrensen blitt tidligere.
FrP gir ikke opp kampen for landets pensjonister før alle pensjonister har en anstendig pensjon! Stem FrP!
UEK 2019 03