Fra innbyggere i vår kommune og politikere fra andre kommuner får vi spørsmål om hva som er galt med Drammenspolitikken. Problemstillingen har kommet opp i forbindelse med medieoppslag om mobbing, utfrysing og dårlig arbeidsmiljø i det politiske Drammen.
Disse oppslagene gir ikke et riktig bilde av politikken i Drammen – eller mer presist det er et bilde som gjelder en del av politikken. Nærmere bestemt de rød-grønne partiene og forholdene internt i Ap.
 
Slik FrPs gruppe ser det er det gode, respektfulle og kollegiale forhold mellom vår gruppe Høyre, KrF og Nei til Bom. Vi har selvfølgelig uenigheter oss imellom om politikk, men det er politikkens vesen. Vi er dog ikke imponert over hvordan de rød grønne har styrt kommunen – og hvordan de ikke har klart å samarbeide. Vårt forhold til de rød grønne har på bakgrunn av dette vært tydelig kritisk, men det har kun gått på politikk og styring. Ikke på personlige forhold.

Når det gjelder mobbing, utfrysing og dårlig arbeidsmiljø er dette noe de rød-grønne, deres ledere og ordfører må ta det hele og fulle ansvar for.