Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

Nå foreligger det planer om en ekstrem utbygging på Konnerud. I sentrum av bydelen planlegges det med 2.500 nye boliger – og det kan handle om mer enn 7.000 nye innbyggere. I en bydel med 10.000 innbyggere pr i dag er dette en massiv utbygging. Blokker på 7 etasjer skal det blir. Når slike blokker ble foreslått på Marienlyst ble det omtalt som «Monsterblokker».

Så langt er det kun Fremskrittspartiet som har vært kritisk til utbyggingen. Vi mener det er helt feil retning for Konnerud. En slik utvikling vil endre bydelens karakter for alltid. Konneruds attraktivitet har ligget i trivelig småhus bebyggelse med nærhet til natur. Kun i noen få lavblokker er tillat i sentrum ved butikk.

Konnerud sentrum er en motor mht bydelens idrettstilbud og porten til marka for mange Drammensere. Parkeringsplasser blir bygget ned og om du skal på en skitur eller ha med barna på fotball eller håndballkamp på du betale i dyre dommer for p-plass i p-hus eller ta bussen.

Selv med et forsiktig anslag på at de 2.500 nye boenhetene har 3.000 biler, så sier det seg selv at dette vil være katastrofalt – kø kork og kaos. Allerede i dag er det betydelig trafikk til å fra Konnerud store deler av dagen.

Vår oppfordring til kommunens nye rød-grønne flertall: Stopp denne galskapen!

Når en ny vei, en gang i fremtiden er på plass, vil FrP ta til orde for en moderat utbygging med rekkehus og eneboliger, som kan tiltrekke bærekraftige innbyggere.