Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

Pressen og sosiale media har i den siste tiden vært full av saker som forteller oss at Buskerudbypakke 2 (BBP2) med tilhørende bomringer er død. Hadde det enda vært så vel!  Vedtaket i Nedre Eiker kommunestyre ble gjort med kun en stemmes overvekt.  I Øvre Eiker og Lier har alle partier utenom FrP støttet bomringen og i Drammen har Høyre flere ganger nektet å stemme konkret over saken. Dette til tross for at partiets ordførerkandidat påstår at partiet er imot bomringen. Hva jeg mener om Høyre i denne saken skal jeg komme tilbake til.

Først og fremst synes det klart for meg at om det blir et flertall av Arbeiderpartiet, SV, KrF, Venstre og MDG 9. september så kommer bompakka tilbake. Stemmer man på disse partiene kan man ikke bli forundret over å måtte ut med anslagsvis 15.000 kr pr bil pr år for normal bruk (fra nesteår). Stemmer du på bompartier får du bommer! Så enkelt er det!

Når det gjelder Høyre vil jeg rose Nedre Eiker Høyre for å tatt et klart standpunkt mot bom. Problemet er at deres kollegaer i Øvre Eiker og Lier ønsker bompakke. Likeså har vi ikke fått noe klart svar på hva Drammen Høyre mener. Ordførerkandidat Haaning sier de er imot bom – etter valget i september. Men det er også et faktum at Høyres gruppe Drammen en rekke ganger har det siste året har stemt imot forslag fra FrP om å skrinlegge BBP2 og bompengepakka. Forvirret? Det er vi også.

Høyre i Drammen har også tidligere vinglet i spørsmålet om bompenger. De var veldig mot når de fikk valgt Tore Oppdal Hansen som ordfører, for senere å bli noen av de som ivret mest for bompenger (med politikere som Paule og Baumann). Haaning var også, senest i 2018, en sterk forsvarer av bompenger.

Jeg vil gjerne tro på Drammen Høyre når de sier de går til valg på å si nei til bomring, men det er ikke lett. Fremskrittspartiet har til sammenligning hatt samme syn på bompakkene helt siden forslaget dukket opp rett etter tusenårsskiftet. Vi har vist at oss kan du stole på!