Ulf Erik Knudsen

Leder av Drammen FrPs bystyregruppe

I bystyret i Drammen er Fremskrittspartiet det eneste parti som har tatt til orde for klare innstramminger i innvandringen og full stans i inntaket av nye flyktninger.

Drammen har over år hatt en massiv innvandring. Byen er nå, så vidt jeg vet, nr. 2 i Norge mht innvandrerandel. Hva har dette gitt oss?
Blant annet betydelige behov for «redningspakker» for Fjell, som den største innvandrerbydelen. Der har skattebetalerne måttet finansiere en rekke spesialtiltak – jeg har ikke den endelige summen men vi nærmer oss vel 100 millioner. Vi har utfordringer på skoler med høy innvandrertetthet og vi har en ikke ubetydelig arbeidsledighet. Sosialhjelpsutbetalingene har akselerert enormt, og kommunens administrasjon og det politiske flertall står lamslåtte å ser på.

UEK 2019 03Barnefattigdom er det skrevet mye om i lokalavisen, uten at man har trengt skikkelig inn i det som er sakens kjerne: For mange innvandrere og for dårlig intergering. Når man ikke er integrert og i jobb - og skaffer seg et høyt antall barn - er konsekvensen fattigdom. Dette er grunnleggende logisk.
Det at det er mange barnefødsler i enkelte grupper av innvandre, og at det også er store problemer med fattigdom i samme grupper, henger sammen.
Noe av løsningen ligger i informasjon om god familieplanlegging og prevensjon, men det handler også om innvandrermiljøenes egen evne til å fokusere på integrering.

Debatten så langt tyder på at FrP er det eneste partiet som har tatt inn over seg at byen har et problem – og at vi nå må trå på bremsepedalen. Det er klart at kommunen får store utgifter over tid, og derfor nå må stoppe inntaket av flere flyktninger.

I bystyret har jeg påpekt at det ikke har gått helt til helvete i Drammen, som det har gjort i Oslo med bilbranner, knivstikking, voldtekter, gjenger som herjer og slike ting. Men vi er ikke på langt nær så gode på integrering som det vi tror i Drammen. Innvandrere og folk med innvandrerbakgrunn er i hovedsak fraværende fra de kulturelle og sosiale møteplassene som etniske nordmenn møtes på, men dominerende i NAV-statistikker, deler av kriminalstatistikker og frafall fra videregående skoler, drop-out i videregående skole osv.

Vi har sett en enorm oppblomstring av hijabbruk, og sågar kan man møte kvinner i burka i vår by. Alt tyder på at det er langt å gå for å oppnå integrering.